O nama

Delta Plus BH d.o.o svoju viziju i misiju ostvaruje stručnim radom, razvojem i inoviranjem usluga, metoda i postupaka u procesima rada i poslovanja sa ciljem zadovoljenja potreba svojih klijenata.

Cilj naše firme je kvalitet, odnosno pružanje usluga na visoko profesionalnom nivou, kao i poštovanje klijenata i njihovih zahtjeva na najbolji mogući način.

U cilju implementacije standarda uprava kao i svi zaposleni u preduzeću se obavezuju da će zadovoljavati potrebe i zahtjeve klijenata pravovremeno, tačno, vjerodostojno i odgovorno ispunjavajući u potpunosti potrebne zakone i propise. U skladu sa našom misijom i ciljevima:

Usvojili smo Sistem menadžmenta kvalitetom u skladu sa međunarodnim standardom ISO 9001:2015, koji se sprovodi u svim sektorima poslovanja naše firme.

Pružamo neophodne resurse za sprovođenje Sistema menadžmenta kvalitetom: stečeno znanje i iskustvo, odgovarajuće obučene radnike i potrebne materijalne resurse.

Izgrađujemo partnerske odnose sa dobavljačima kroz međusobno povjerenje, jasnu i otvorenu komunikaciju.

Sa kupcima gradimo korektne odnose poštujući ugovorene uslove isporuke kao i sve njihove zahtjeve, kako bismo ispunili sva njihova očekivanja.

Ulažemo u stalno usavršavanje, informisanje i obučavanje svojih zaposlenih u cilju zadovoljenja klijenata kompanije.

Određujemo ciljeve kvaliteta, a stepen njihovog ostvarenja provjeravamo, preko našeg sistema rada u određenim vremenskim rokovima. Istovremeno pratimo, mjerimo, analiziramo te preventivno djelujemo na sve potencijalne rizike u poslovanju, kako bi i na taj način osigurali što bolji kvalitet proizvoda i usluga.

Zadovoljenje potreba naših kupaca i povećanje kvaliteta iznad njihovih očekivanja, kao i stalno poboljšanje efikasnosti sistema menadžmenta kvalitetom predstavlja vodilju poslovanja za dalji uspješan rad i napredovanje firme DELTA PLUS BH d.o.o.

                                                                                         

                                                                                         DIREKTOR
                                                                                          Elvis Smailović